Warunki korzystania z serwisu

Poniższe warunki regulują stosunki pomiędzy Bedouin Limited t/a Irelandjobs a użytkownikami serwisu oraz odnoszą się do wszelkich kwestii związanych z korzystaniem z serwisu. Korzystając z serwisu, użytkownik automatycznie akceptuje warunki regulaminu.
Działalność Bedouin Limited t/a Irelandjobs ogranicza się wyłącznie do informowania o różnego rodzaju ofertach pracy, które można przeglądać i na które można odpowiadać. Bedouin Limited t/a Irelandjobs nie jest pośrednikiem pomiędzy pracodawcami, agencjami rekrutacyjnymi a/lub poszukującymi pracy. Bedouin Limited t/a Irelandjobs nie ma kontroli ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za oferty umieszczane w serwisie. Skargi dotyczące tego typu spraw muszą być kierowane do właściwej za stron.
Użytkownik winien jest korzystać z serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług zgodnie z ich przeznaczeniem, działając zawsze w dobrej wierze.Strona www.Irelandjobs.pl nie może być używana w celu pozyskiwania klientów ogłaszających się na niej, ani wysyłania materiałów reklamowych.
Zawartość serwisu, uwzględniając tekst, elementy graficzne, znaki handlowe i towarowe, chroniona jest krajowym i międzynarodowym prawem autorskim, i jest własnością spółki Bedouin Limited bądź jej licencjodawców, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Korzystanie z serwisu nie daje użytkownikowi prawa do dowolnego dysponowania treścią stron serwisu.
Warunki korzystania z serwisu są zgodne z Prawem Europejskim. Sądy unijne mają wyłączność w rozstrzyganiu wszelkich sporów, wątpliwości oraz nieporozumień związanych lub wynikających z warunków poniższej umowy, a strony, w takich przypadkach, nieodwołalnie poddają się ich jurysdykcji.