Podatki w Irlandii

 
Jak obliczany jest irlandzki podatek dochodowy?
 
Po rozpoczęciu pracy w Irlandii, zaczniesz płacić irlandzkie podatki. Podatki w Irlandii odprowadzane są do Revenue - irlandzkiego urzędu podatkowego www.revenue.ie.
 
Rok podatkowy w Irlandii rozpoczyna się i kończy tak samo jak rok kalendarzowy. Na początku każdego roku kalendarzowego otrzymasz zestawienie twoich Tax Credits czyli kwoty, która nie podlega opodatkowaniu oraz standard rate cut-off point czyli progi podatkowe w Irlandii, więc tzw. formularz P2.
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Tax Credits – kwota niepodlegająca opodatkowaniu.
 
Tax credits w Irlandii to inaczej odpowiednik polskiej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu. Znajduje się ona na formularzy P2, który Revenue wysyła do każdej osoby po zarejestrowaniu jej Ponadto nowym miejscu pracy. Zazwyczaj rejestruje pracodawca, ale może się zdarzyć, że będziesz musiał sam zadzwonić do Revenue i podać numer identyfikacji podatkowej (PPS) swojego pracodawcy.
 
W Irlandii można odpisać od podatku np. koszty wynajęcia, koszty poniesione na edukację ( każdy kurs zazwyczaj ma w ofercie wyszczególnioną informacje czy podlega odpisaniu od podatku) itp. is also available from your tax office or online from the website of the Revenue Commissioners. (See where to apply below).
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Progi podatkowe
 
Od każdej kwoty, którą zarobisz zapłacisz w Irlandii zapłacisz 20 % podatku, jeśli zarabiasz poniżej pierwszego progu podatkowego.
 
Powyżej tego progu podatek wynosi 42%.
 
W celu obliczenia podatku brutto musisz:
 
1.
ustalić jaka kwota podlega pierwszemu i drugiemu progowi opodatkowania (20 lub 42 %) – obliczyć całość swojego dochodu i odjąć od niego podatek
2.
od podatku odjąć Tax Credits czyli kwotę wolna od opodatkowania
 
Przykład: Zarabiając jako osoba samotna i bezdzietna 30 tys. Euro rocznie:
 
Pierwszy próg wynosi 29.400 Euro, a więc podlega opodatkowaniu 20% = 5,880 Euro podatku.
   
  Reszta twojej płacy, czyli 600 Euro opodatkowana jest zgodnie z drugim progiem irlandzkim 42 %, a więc podatek od niej wynosi 252 Euro.
 
Po dodaniu obu twój podatek to 6,132 Euro. Od tego odejmujesz tax credits 1,580 Euro,a więc twój podatek to 4,552 euro
   
  EuroJeśli więc zarabiasz 30 tys. Euro brutto, twoja płaca netto to 25,448 Euro.
 
Więcej informacji na stronie: www.revenue.ie
 
Revenue Commissioners
9/15 Upper O'Connell Street, Dublin 1.
Pn-Pt : 9:30 - 17:00
Tel: +353 1 -865 5000
Infolinia na terenie Irlandii: 1890 333 425