Służba zdrowia w Irlandii

 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Państwowa Służba Zdrowia
 
Będąc obywatelem Unii Europejskiej (EU)/EEA lub obywatelem Szwajcarii, lub, jeśli mieszkasz na stałe w Irlandii, masz prawo do korzystania z irlandzkiej służby zdrowia na takich samych prawach jak obywatele Irlandii. W zależności od dochodów, możesz mieć prawo do karty medycznej, która uprawnia do otrzymywania wszelakich usług medycznych bez ponoszenia kosztów. Jeśli nie pochodzisz z żadnego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, będziesz uprawniony tylko do niektórych bezpłatnych usług i będziesz musiał płacić za pozostałe. .
 
Uprawnienia do Państwowej Służby Zdrowia
 
Masz prawo do szeregu usług medycznych, które są bezpłatne lub dofinansowane przz rząd, jeśli mieszkasz w Irlandii, nazwa prawna osoby uprawnionej to „zwykły obywatel”. Odwiedzający Irlandię mogą korzystać z bezpłatnych lub dofinansowanych usług tylko w niektórych przypadkach, (np. zagrożenie życia)
 
Posiadacze Karty Medycznej
 
Ludność Irlandii podzielona jest na dwie grupy, jeśli chodzi o uprawnienia do usług medycznych- posiadacze karty medyczny oraz osoby, które takiej karty nie posiadają.
 
Około jedna trzecia ludności posiada karty medyczne, które uprawniają do otrzymywania bezpłatnych usług medycznych.
 
Osoby, które nie posiadają karty medycznej
 
Jeśli nie posiadasz karty medycznej, jesteś uprawniony do państwowej służby zdrowia, ale być może, że będziesz musiał pokryć niektóre opłaty szpitalne i ambulatoryjne. Jesteś również uprawniony do dofinansowanych leków przepisanych na receptę oraz opieki ciążowej i opieki poporodowej, a także bezpłatnych lub dofinansowanych usług świadczonych przez przychodnię rejonową (np. zabiegi pielęgniarskie) lub opieki socjalnej.
 
Nie będziesz uprawniony do bezpłatnej opieki internisty.
Być może, że będziesz uprawniony do niektórych zabiegów świadczonych prze przychodnię i opiekę socjalną.
 
Krótki pobyt w Irlandii
 
Osoby z krajów Unii Europejskiej są uprawnione do pilnych zabiegów medycznych bez opłat, tylko w wypadku, jeśli przedstawia formularz E111. Osoby przyjeżdżające z UK nie potrzebują formularza E111. Dowód zamieszkania (taki jak: dokumenty ubezpieczeniowe czy prawo jazdy) w UK może natomiast okazać się potrzebny.
 
Praca za granicą: praca w Irlandii: Lekarze Interniści
 
Lekarz Internista to oficjalna nazwa lekarza w Irlandii, który przeprowadza zabiegi w swoim gabinecie lub w domu pacjenta. Większość ludzi nazywa lekarza internistę lekarzem rodzinnym.
 
Lekarz Internista przeprowadza bezpłatne zabiegi dla osób posiadających kartę medyczną. Niektórzy interniści przeprowadzają bezpłatne zabiegi dla kobiet ciężarnych noworodków, którzy ciężarnych noworodków, którzy ciężarnych noworodków, którzy ciężarnych noworodków, u których stwierdzono Żółtaczkę typu C nabytą podczas zabiegów z użyciem ludzkiej Immunoglobuliny Anti-D lub transfuzji przeprowadzonych w Irlandii i którzy posiadają Health Amendment Act Card. Reszta pacjentów musi płacić za usługi.
 
Nagłe wypadki
 
Lekarze interniści są zobligowani do zapewnienia swoim pacjentom odpowiednich zabiegów w nagłych przypadkach. Specjalnie ustalane harmonogramy dyżurów lekarskich zapewniają opiekę w nagłych sytuacjach.
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Hospitalizacja w Irlandii
 
Każdy jest uprawniony do bezpłatnej opieki szpitalnej, z wyjątkiem niewielkich dziennych opłat. Wiele osób korzysta z prywatnego ubezpieczenia medycznego, które umożliwia wybór prywatnego szpitala lub prywatną opiekę medyczna w państwowych szpitalach.
 
Opłaty za hospitalizację
 
Osoby zamieszkujące na stałe jak i te, które są w Irlandii tymczasowo są uprawnione do otrzymania bezpłatnej opieki w szpitalach Irlandzkich. Niektórzy muszą pokryć niektóre opłaty. Posiadacze karty medycznej i niektóre grupy społeczne nie płacą za opiekę szpitalną.
 
Czasami trzeba będzie zapłacić za niektóre zabiegi przy dłuższych pobytach w szpitalu lub za niektóre zabiegi ambulatoryjne. Na przykład, za wizytę w ambulatorium opłata wynosi około 50 Euro.
 
Opłaty za pobyt w państwowych szpitalach
 
Jeśli znajdziesz się pod opieka lekarza dyżurnego i zostaniesz w szpitalu na noc, otrzymujesz zabieg hospitalizacji. Jeśli znalazłeś się w szpitalu z polecenia lekarza dyżurnego i masz zaplanowany termin wypisu, wtedy znajdujesz się pod opieką dzienną. Za taką opiekę zapłacisz od 45 – 450 Euro.
 
Nieszczęśliwe wypadki
 
Większość głównych szpitali w Irlandii prowadzi zabiegi ambulatoryjne w sytuacji, gdy zaistniał nieszczęśliwy wypadek. Niewymagane jest wówczas skierowanie od lekarza internisty. Zazwyczaj obie wizyty, czy to u lekarza internisty czy w ambulatorium są płatne (ok. 50 Euro), jednakże w przypadku następnych wizyt kontrolnych nie będzie pobierana opłata.
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Prywatne ubezpieczenie medyczne w Irlandii.
 
Oprócz państwowej służby zdrowa w Irlandii istnieje szereg prywatnych usług medycznych. Za takie usługi trzeba zapłacić w całości.
 
 
W Irlandii są dwie firmy oferujące prywatne ubezpieczenie VHI i BUPA. Informacje na stronach www.vhi.ie oraz www.bupa.ie.
 
Więcej informacji:
 
Department of Health and Children
  Hawkins House
  Hawkins Street
  Dublin 2
  Tel: (01) 635 4000
  Fax: (01) 635 4001
 
Health Insurance Authority
  Canal House
  Canal Road
  Dublin 6
  Tel: (01) 406 0080
  Fax: (01) 406 0081