Ustawowe Irlandzkie Prawa Pracy

Zgodnie z obowiązującym irlandzkim prawem pracy, nawet jeśli nie jest ona zawarta na piśmie, w przypadku jakiejkolwiek formy zatrudnienia, irlandzkie prawo pracy rozpoznaje umowę zawartą między pracodawcą a pracownikiem.
 
Niektóre irlandzkie prawa pracy są uznane przez państwo, co znaczy, że są one nadrzędne w odniesieniu do jakichkolwiek umów zawartych między pracownikiem a pracodawcą. Dobrym na to przykładem jest irlandzkia ustawa o prawie do urlopu macierzyńskiego. Nawet jeśli urlop macierzyński nie jest częścią umowy pomiędzy irlandzkim pracownikiem a irlandzkim pracodawcą, czy nawet jeśli uzgodniono, że prawo to w danym wypadku nie dotyczy, pracownica ma ustawowe prawo do urlopu macierzyńskiego.
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Irlandzkie umowy o pracę – pisemne wymagania

Pełnomocna umowa o pracę nie zawsze musi być sporządzona na piśmie, jednakże według ustawy o warunkach zatrudnienia z 1994 roku niektóre jej elementy muszą zawsze być spisane. Prawo to nie obowiązuje pracowników, którzy są zatrudnieni na okres mniejszy niż 1 miesiąc.
 
Irlandzka umowa o pracę musi zawierać:
 
• Pełną nazwę pracodawcy oraz imię i nazwisko pracobiorcy
• Adres pracodawcy – zajerestrowaną siedzibę firmy
• Miejsce lub miejsca pracy, jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach
• Tytuł stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy
• Datę rozpoczęcia pracy
• Szczegóły dotyczące terminu umowy o pracę
• Oczekiwana długość obowiązującej umowy, jeślil jest to umowa na czas określony
• Szczegóły dotyczące urlopu i przerw w pracy wymaganych przez prawo
 
W przypadku pracy zleconej poza granicami Irlandii, pracodawca jest zobowiązany do przedłożenia pracownikowi na piśmie warunków zatrudnienia przed wyjazdem – określony czas pobytu za granicą oraz walutę i wysokość wynagrodzenia.
 
Praca za granicą: Praca w Irlandii: Okres próbny przy zatrudnieniu w Irlandii
 
Umowa o pracę w świetle prawa irlandzkiego może zawierać okres próbny, który może zostać przedłużony po jego upływie. Pracownik będący w okresie próbnym nie może odwoływać się do ustawodawstwa o niesłusznym zwolnieniu, chyba że przepracował w danej firmie dłużej niż rok, został zwolniony za działalność w związkach zawodowych lub w sprawach powiązanych z ciążą lub urlopem macierzyńskim. W okresie próbnym pracownik ma prawo do informacji na temat warunków zatrudnienia, przysługujacego urlopu czy odcinków wypłaty
 
W razie gdy pracodawca nie dostarczy na piśmie umowy o pracę, można złożyć oficjalną skargę do Pełnomocnika Praw Obywatelskich Podanie należy złożyć w okresie zatrudnienia w Irlandii lub nie mniej niż 6 miesięcy przed planowanym ukończeniem pracy
 
Formularz podaniowy jest dostępny w: The Rights Commissioner Service
 
The Rights Commissioner Service
  Tom Johnson House
  Haddington Road
  Dublin 4
  Tel: +353 (01) 660 9662