WSKAZÓWKI DO CV

Prosimy pamiętać o konieczności napisania CV w języku angielskim!

Użyteczne słownictwo:
experience - doświadczenie
responsibilities - zakres odpowiedzialności
skills/abilities - umiejętności
occupation/profession - zawód
activities - zakres obowiązków
mother tongue/native language - język ojczysty
qualifications - kwalifikacje
employ - zatrudniać
employer - pracodawca
employee - pracownik
contract - umowa o pracę
probation period - okres próbny
remuneration - wynagrodzenie
wages - zarobki (płacone w systemie tygodniowym)
salary - pensja (płacona co miesiąc )
company - firma
hourly rate - stawka godzinna
holiday - urlop
college - szkoła wyższa
third level education - szkolnictwo wyższe
technical college - technikum
secondary school - szkoła średnia
vocational college - szkoła zawodowa
training - kurs/szkolenie
title - tytuł dyplomu
degree - stopień naukowy
BA - Bachelor of Arts / BSc - Bachelor of Science
MA Master of Arts/ MS / Master of Science - Master of Science
Phd - Doctor of Philosophy
references - referencje
not available - niedostępneSłownik angielsko – polski online: www.dict.pl